Konventionskollen

Med konventionskollen kan du testa om nio olika vardagssituationer lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Logga konventionskollen

Faktahäften

För att det ska bli lättare att förstå FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, har vi tagit fram fyra faktahäften. Faktahäftena speglar de områden som HSO Skåne tycker är viktigast.

Tecknad bild på torg där personer med funktionsnedsättning kan ta del av miljön på olika sätt

Kommunikationsstrategin

HSO Skånes kommunikationsstrategi genomsyrar vår verksamhet och är ett stöd för våra representanter. Den verkar även som inspiration till våra medlemsorganisationer. Klicka här för att läsa mer om vår kommunikationsstrategi.

Ingeborg med tränare