Konventionskollen

Med konventionskollen kan du testa om nio olika vardagssituationer lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Logga konventionskollen

Intressepolitiskt program

Det intressepolitiska programmet beskriver HSO Skånes profilområden och nio konkreta målsättningar som ska vara uppfyllda till nästa kongress år 2018.

Fem människor blickar ut över havet.

Våra viktigaste frågor

Enligt beslut av HSO Skånes kongress i april år 2014 ska HSO Skånes arbete under den övergripande perioden inriktas på fyra specificerade utvecklingsområden. Områdena är tillsammans av intresse för samtliga medlemsorganisationer.

Bild på lärare som undervisar barn i skola